Afspraak maken

U wordt aangemeld via uw huisarts of behandelend specialist

Uw arts zal telefonisch contact opnemen met de medewerkers van het GOCZ om een eerste afspraak voor u te maken.
Het GOCZ zal uw arts om gegevens van u vragen, en zal vragen om eventuele aanvullende gegevens toe te sturen. De bedoeling daarvan is dat bij uw eerste bezoek al zoveel mogelijk van uw relevante gegevens in uw dossier aanwezig zijn.

De gegevens over de afspraak, zoals datum, tijdstip en plaats, krijgt u te horen van de medewerkers van het GOCZ of via uw verwijzend arts. Bij het maken van de afspraak wordt gekeken op welke van de locaties u het snelst en het best terecht kunt. Mocht u nog vragen hebben over de afspraak dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van het GOCZ.

 

Waar wordt u behandeld?

Omdat er in meerdere ziekenhuizen gewerkt wordt, kan het voorkomen dat de intake en een eventuele behandeling niet op dezelfde locatie plaatsvinden.
We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We streven er naar de intake te houden op de locatie waarvan we denken dat de behandeling er het snelst kan plaatsvinden. Maar soms kan bij de intake blijken dat u vanwege de aard van de ingreep toch verwezen moet worden naar één van de andere locaties.