Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Uitsluiting aansprakelijkheid
Met deze website van het GOCZ willen wij patiënten, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in de websites van het GOCZ kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen in websites van het GOCZ zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider.

Het GOCZ is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van websites van het GOCZ of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

 

Copyright
De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van het GOCZ of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het GOCZ.

 

Inlichtingen
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, etcetera.

 

Veiligheid
Met de groots mogelijke zorg probeert het GOCZ de websites te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft het GOCZ geen enkele aansprakelijkheid.

 

Cookies
Wij plaatsen ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar gebruiken we om uw profiel te analyseren zodat informatie en voorlichting zo veel mogelijk relevant voor uw is.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Links
Op de websites van het GOCZ staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door het GOCZ beheerd en het GOCZ is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

 

E-mail
Door het GOCZ verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Het GOCZ staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail.