Bekkers R. prof. Gyneacoloog-oncoloog

  • De opleiding Geneeskunde volgde ik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens heb ik in Zeist en Oss de opleiding tot tropenarts gevolgd. Ook heb ik 4,5 jaar in Kwazulu (een thuisland van Zuid-Afrika) gewerkt. Na terugkeer uit de tropen ben ik in Nijmegen opgeleid tot gynaecoloog. Ik promoveerde op de relatie tussen HPV en voorstadia van baarmoederhalskanker en specialiseerde in gynaecologische oncologie in Nijmegen, Melbourne (Australie) en Newcastle (Engeland).

    Van 2005 tot 2016 werkte ik als gynaecologisch oncoloog in het Radboudumc in Nijmegen, met als speerpunten minimaal invasieve technieken, onderzoek naar oorzaken en preventie van baarmoederhalskanker. Ook was ik verantwoordelijk voor de opleiding van artsen tot gynaecoloog. Mijn belangrijkste aandachtsgebied voor patiëntenzorg is minimale invasieve chirurgie, met name robotchirurgie, waardoor patiënten veel sneller herstellen dan na operaties waarbij grote sneden worden gemaakt.

    Naast de patiëntenzorg begeleid(de) ik diverse promovendi met hun onderzoek binnen de gynaecologische oncologie, ben ik docent van diverse cursussen op het gebied van gynaecologie en gynaecologische oncologie, leid ik artsen op tot gynaecoloog en gynaecologen tot gynaecologisch oncoloog. Landelijk en internationaal ben ik actief als voorzitter van de werkgroep cervix uteri, bestuurslid van de pijler oncologie van de NVOG, lid van de commissie wetenschap van de NVOG en bestuurslid van de DGOG. Aan meer dan 90 wetenschappelijke artikelen en diverse boeken heb ik mijn bijdrage geleverd.

Terug naar overzicht