Voor verwijzers

U wilt overleggen

Voor overleg met een van de gynaecologisch oncologen van het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid kunt u contact opnemen met het secretariaat van het centrum ziekenhuis. Zij zullen u in contact brengen met één van de specialisten.
Als u rechtstreeks overleg wilt met een van onze specialisten dan kunt u ook het secretariaat op locatie bereiken.
U kunt ons telefonisch bereiken op:

  • Catharina ziekenhuis  –  040 – 239 9334

U wilt een patiënt verwijzen

Om een patiënt te verwijzen voor behandeling of een second opinion kunt u contact opnemen met het secretariaat van het GOCZ.

Omdat er in meerdere ziekenhuizen gewerkt wordt, kan het voorkomen, dat de intake en een eventuele behandeling niet op dezelfde locatie plaatsvinden. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We streven er naar de intake te houden op de locatie waarvan we denken dat de behandeling er het snelst kan plaatsvinden. Maar soms kan bij de intake blijken dat de patiënt vanwege de aard van de ingreep toch verwezen moet worden naar een van de andere locaties. Niet alle soorten ingrepen vinden namelijk op elk van de locaties plaats.

Zorgpaden

Er zijn regionaal ontwikkelde zorgpaden voor vulvacarcinoom, cervixcarcinoom, ovariumcarcinoom, verdenking op HFBOC, endometrium carcinoom laag risico, endometrium carcinoom hoog risico en OVHIPEC. Daarin is vastgelegd waar de “work-up” wordt gedaan en waar de behandeling plaatsvindt en wie op welk moment in het proces verantwoordelijk is. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over communicatie en overdrachtsmomenten.

Behandelingsresultaten

Klik hier om een factsheet met alle informatie over onze behandelingsresultaten te downloaden.