Wie zijn wij

In Nederland zijn acht oncologische centra aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), waaronder het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ). Een centrum dient aan strenge criteria te voldoen. In 2010 zijn wij na visitatie opnieuw erkend als officieel centrum.

De oncologische zorg van gynaecologische tumoren wordt ingevuld door gynaecoloog oncologen. Deze gynaecologen hebben na hun opleiding tot gynaecoloog een extra opleiding gevolgd. In Nederland zijn 45 gynaecoloog oncologen welke uitsluitend werkzaam zijn in de 8 erkende centra.

Het GOCZ is het centrum voor de behandeling van gynaecologische kanker in Brabant. Binnen het GOCZ werken 6 gynaecoloog oncologen.

Onze speerpunten zijn:

  • Het leveren van excellente medische zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker
  • Het leveren van topkwaliteit in de begeleiding van de patiënte en haar familie

Het doel van het GOCZ is om de behandeling van vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen zo goed mogelijk uit te voeren, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wens van de patiënt. Zorg dicht bij huis, indien mogelijk, en zorg op de centrumlocatie indien dit voor de kwaliteit noodzakelijk is.

Het GOCZ heeft als centrum locatie het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.

Het GOCZ werkt voor het leveren van topkwaliteit nauw samen met omliggende ziekenhuizen: het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg, het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, het Màxima Medisch Centrum in Veldhoven, het St. Anna ziekenhuis in Geldrop, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het Amphia ziekenhuis in Breda.

Andere informatie

Team GOCZ

Kom meer te weten over team GOCZ

Gynaecologisch oncologen zijn specialisten die een aanvullende opleiding hebben gehad waarin zij zich volledig hebben toegelegd op de behandeling van alle soorten gynaecologische kanker. [ ... ]

Hoe werken wij samen

Hoe werken we samen

Hoe onze samenwerking tot stand komt

Het GOCZ is een samenwerkingsverband tussen gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische oncologie en oncologisch gynaecologen in de regio Brabant. Waar mogelijk wordt de behandeling zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt u doorverwezen naar de centrum locatie. [ ... ]