Hoe werken wij samen

Alle patiënten worden wekelijks besproken in een team van gynaecologisch oncologen, gynaecologen met aandachtsgebied oncologie,  internist-oncologen (deskundigen op het gebied van chemotherapie), radiotherapeuten (bestralingsdeskundigen), radiologen (röntgenexperts), pathologen (experts in beoordeling van weefsels), chirurgen en verpleegkundigen gespecialiseerd in gynaecologische oncologie.

In dit overleg worden diagnose, mogelijke behandelingen en de richtlijnen met elkaar besproken, om te komen tot een zo goed mogelijke behandeling voor de individuele patiënte. Zorg op maat.

Om excellente zorg te kunnen leveren zijn sommige operaties op de centrum locatie geconcentreerd. Het kan voorkomen dat de patiënte beter geholpen wordt indien complexe operaties niet in het regionale ziekenhuis, maar in het centrum ziekenhuis uitgevoerd wordt. Dit wordt alleen gedaan als dit het belang van de patiënte dient. In sommige gevallen gaan de gynaecologisch oncologen van de centrumlocatie mee opereren in het regionale ziekenhuis.

Meer langdurige behandelingen zoals chemotherapie en bestraling kunnen vaak plaatsvinden in het ziekenhuis dichtbij waar u woont.